اختلالات روان تنی

اختلالات روان تنی

9

  1. اختلال بدشکلی بدن
  2. درد عضلانی یا میالژیا
  3. درد کمر یا درد پشت
  4. سندرم خستگی مزمن