دکتر نفیسه قنبریان

دکتر نفیسه قنبریان

دکتر نفیسه قنبریان 

پزشک متخصص اعصاب و روان 

فار التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 88 

روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی 

طی کردن دوره رواندرمانی تحلیل تحت نظر استاد دکتر محمد صنعتی 

سابقه 12 سال کار درمان دارویی

سابقه 5 سال کار در حیطه درمان اعتیاد 

سابقه 8 سال کار در حیطه رواندرمانی تحلیل

سابقه 5 سال کار در حیطه روانپزشکی کودک

همکاری با کلینیک اعصاب و روان آتیه تهران

همکاری با کلینیک روان شناسی روزبه تهران