شهین جمشیدی

اختلال یادگیری

 

شهین جمشیدی

 

کارشناس اختلالات یادگیری

دارای 28 سال سابقه کار در حیطه های :

 دانش آموزان تلفیقی، دانش آموزان پیش دبستانی. LD دانش آموزان با نیازهای ویژه، دانش آموزان

آزمونگر تستهای استنفورد_بینه، وکسلر4،سنجش هوش بدوورود به دبستان.

 

در حیطه های آموزش و پرورش استان، مدرس :

 

 برای معلمان و والدین.    LD مربیان پیش دبستانی در حیطه مداخله بهنگام، شناسایی دانش آموزان

.LD شناسایی دانش آموزان بیش فعال،همکاران جدید الورود به مراکز

عضو کارگروه استانی دانش آموزان تلفیقی.

4 سال رتبه های برتر آموزش، استانی و کشوری.