آرزو موسی زاده مقدم

نوروفیدبک

آرزو موسی زاده مقدم  

 

کارشناس ارشد علوم اعصاب شناختی

دکترای روان شناسی سلامت

سابقه 20 سال کار در بخش های مختلف بیمارستان روزبه در کنار اساتید مطرح دکتر ابهری، دکتر صنعتی، دکتر معین، دکتر مکری، دکتر صادقی و دکتر رزاقی ...

آموزش گروه درمانی تحت نظر خانم دکتر نام آور استاد دانشگاه کمبریج از شاگردان دکتر یالوم با رویکرد یالومی و اجرای گروه درمانی بستری روانپزشکی برای اولین بار در بیمارستان روزبه به مدت 3 سال

گروه درمانی ساپورتیو با سوپر ویژن خانم دکتر طباطبایی و تتحلیلی با سوپرویژن آقای دکتر رزاقی و با نظارت آقای دکتر محمد صنعتی

دو سال همکاری در پزشکان بدون مرز و کار با بیماران خانم سکس ورکر و معتاد و فرزندان زیر 5 سال آنها

مدیریت داخلی جمعیت آفتاب به مدت 1 سال

همکاری با مرکز ترک اعتیاد روزبه به مدت 2 سال

 

آموزش زوج درمانی بطور پیوسته به مدت دوسال با استاد دکتر سلیمی و سوپرویژن ایشان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           همکاری بعنوان دستیار پژوهشگر در مرکز ژنتیک روانپزشکی روزبه با دکتر شاهسوند

در مرکز فارمد TDCSگذراندن دوره های نوروفیدبک ،بیوفیدبک

همکاری با کلینیک کسری بعنوان نوروتراپیست به مدت بیشتر از یکسال

نوار بررسی چرت روزانه ، اختلالات خواب  )SMLT (نوارخواب  PSG گذراندن کارگاه های

و کار در کلینیک خواب بیمارستان روزبه