معصومه نعمتی

روانکاو

معصومه نعمتی

 

کاندید دریافت دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی

7 سال تدریس در دانشگاه

روان درمانی با رویکرد هیجان مدار طرحواره درمانی

زوج درمانگر

درمان اختلالات جنسی مبتنی بر هیجان و طرحواره های ناسازگار

عضو سازمان نظام روان شناسی

 

مدرس آموزشهای خانواده در حوزه های فرزند پروری و تغییر و اصلاح روابط، مدرس دوره های ضمن خدمت شناساسس و هدایت استعداد آموزش و پرورش ، به نمایندگی از بنیاد ملی نخبگان

 

مشاوره و راهنمایی رشدی و تربیتی (بهبود کیفیت مولفه های محیطی و تربیتی در مراحل رشدی- تولد تا پایان نوجوانی)

دانشجوی دوره های روان کاوی موسسه هم آوا

افتخارات کسب شده :

مدرس نمونه آموزش خانواده استان تهران 1386

مشاور نمونه آموزش و پرورش استان تهران 1391

 

تالیفات:

کتاب آموزش روشهای تحقیق و تفکر به کودکان 1393

بسته آموزشی و توانمند سازی خانواده 1387 (کمیته امداد حضرت امام خمینی)

نویسنده بخش تخصصی روان شناسی کودک و نوجوان فصلنامه رهنمود 1386 تا 1388