علی طاهری

روان شناس

علی طاهری

 

دکتری تخصصی روانشناسی، روانشناس بالینی و رواندرمانگر تحلیلی.

فارغ التحصیل دانشگاه شیراز

گذراندن دوره رواندرمانی تحلیل و دوره سوپرویژن تحلیلی تحت نظر استاد دکتر علی فیروزآبادی و دکتر گهر همایون پور

درمانگر گروه فرویدی تهران

عضو نظام روانشناسی و مشاوره

4 سال سابقه کار درمانی در حیطه اعتیاد

4 سال سابقه کار بالینی تحلیلی کودکان و بزرگسالان

موسس کلینیک روانشناختی سگال شیراز

مدرس دانشگاه های مختلف به مدت 10 سال

چاپ چندین مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی

در حال تالیف کتاب اختلالات تجزیه ای و علل شکل گیری آن و کتاب تفسیر رویاها از دیدگاه روانکاوی به همراه دکتر علی فیروزآبادی