بخش های مختلف مرکز جامع توانبخشی اعصاب و روان کسری

به دنبال چه هستید؟

کلینیک روانپزشکی و روانشناسی کسری

کلینیک روانپزشکی و روانشناسی کسری مرکزی جامع، متمرکز و تخصصی در حوزه های سلامت روان است، که برای اولین بار در سطح استان البرز شهر کرج راه اندازی شده است، که تلاش دارد با نو آوری های تکنولوژیک، تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی را در بالاترین سطح خود ارائه دهد. درمان و ارتقای عملکرد مراجعان در زمینه های محتلف فردی، شغلی و اجتماعی محور فعالیت این کلینیک می باشد.

کلینیک جامع روانپزشکی و روانشناسی کسری با استفاده از کمیسیون های تخصصی تشخیص متشکل از روانپزشک، روانشناس سعی بر انجام تشخیص دقیق و همه جانبه به کمک کاملترین آزمون های روانشناختی دارد. پس از طی فرآیند تشخیص ، با استفاده از تکنولوژی های مدرن نظیر نورفیدبک (افزایش توجه، مدیریت استرس های روانی)، --------- مدیریت تنش های بدنی، TDCS بهبود مهارت های شناختی و تسریع عملکرد ------- و روش های نوین روان درمانی و روانپزشکی، سعی بر درمان م بهبود عملکرد مراجعان دارد.

کلینیک روانپزشکی و روانشناسی کسری

مرکز کسری، بخش اختلالات

آخرین مقالات